Det kan søkes om midler til:

 • Utrednings- eller prosjekteringsstøtte knyttet til planlegging av skadeforebyggende tiltak.
 • Direkte støtte til boligselskaper som iverksetter konkrete arbeider knyttet til bygningsmessige arbeider for å redusere brann og vannskader, etablere eller forbedre systemer for brannvarsling etc.
 • Eventuelle andre tiltak som kan bidra til å redusere forsikringsrelaterte bygningsskader, for eksempel:
 • Komfyrvakt
 • Vannstopp
 • El-sjekk
 • Vannsjekk

Listen er ikke uttømmende.

Ta kontakt med din styreleder eller andre i styret om du har forslag til prosjekt som det bør søkes støtte til!

Følgende fikk innvilget støtte i forrige runde:

 • Baglertun borettslag: Seriekoblede røykvarslere
 • Sameiet Enggaten10: Brannvarslingsanlegg
 • Hov borettslag: Installering av komfyrvakter
 • Molvald borettslag: El-sjekk
 • Veigin borettslag: Utredning av tilstand /mulige tiltak yttertak

 Søknadsfrist for neste tildeling er 01.06.2019.