Det vises til tidligere informasjon om generalforsamling i Ringbo 15. juni. Av smittevernhensyn har styret i Ringbo også i år valgt å gjennomføre den ordinære generalforsamlingen digitalt. Det digitale møtet vil bli avholdt med kun ordinære saker som årsmelding, regnskap og valg.

I høst når forholdene forhåpentlig igjen tillater det vil det bli invitert til et fysisk møte med styrene i tilknyttede borettslag. I dette vil styret og administrasjonen informere om mål og prioriteringer for perioden 2021/2022, samt invitere til drøftelse om mer langsiktige mål og prioriteringer for boligbyggelaget. Dette som ledd i styrets arbeid med strategi og mål for perioden 2022 – 2024.

Tidsplan for gjennomføringen årets digitale møte:

Innkalling til generalforsamlingen vil bli sendt valgte delegater på papir i neste uke.

Det vil så være en forutgående høringsperiode som vil pågå fra torsdag 17. juni, kl 9.00 til onsdag 23. juni, kl 12.00. I denne perioden kan delegatene stille spørsmål knyttet til sakene som er til behandling og det vil også være anledning til å komme med andre forslag enn de som følger av innkallingen. Alle kommentarer, spørsmål og forslag, samt styrets tilbakemeldinger vil bli synlig for de øvrige digitale deltakerne.

Deretter vil selve møtet med stemmegivning foregå i perioden fra fredag 25. juni, kl 9.00 til onsdag 30. juni, kl 12.00.

Gjennomføring av den digitale generalforsamlingen:
Den samme løsningen som borettslagene har kunnet benytte for å avholde sine generalforsamlinger vil bli benyttet. I innkallingen som kommer på  vil det bli gitt nærmere informasjon om hvordan dette er lagt opp og vil bli gjennomført.