På generalforsamlingen kan valgte delegater møte og disse velges på følgende måte:

1. Ringbomedlemmer som også eier en bolig i et borettslag velger delegater på borettslagets generalforsamling.

2. Medlemmer som ikke er eiere velger sine delegater på det årlige delegatvalgmøtet. I 2020 holdes valget 15. april kl. 17:00 i Ringbos lokaler på Hvervenmoen.

 

Fremme saker til generalforsamlingen

Medlemmer som ønsker å fremme saker til generalforsamlingen i Ringbo har i tråd med vedtektene frist til 1. april, mens det er ønskelig å få eventuelle forslag fra de valgte delegatene innen 20. april.

 

Valg

På årets generalforsamling er to styremedlemmer og tre varamedlemmer på valg.

Forslag til kandidater kan meldes til valgkomitéen ved Ragnhild E. Hultgren på e-post: ra-hultg@online.no innen 15. mars.