På generalforsamlingen kan valgte delegater møte og disse velges på følgende måte:

  1. Ringbomedlemmer som også er eier av en bolig i et borettslag velger delegater på borettslaget generalforsamling.
  2. Medlemmer som ikke er eiere velger sine delegater på det årlige delegatvalgtmøtet. I 2019 holdes valget tirsdag 9. april kl. 17:00 i Ringbos lokaler på Hvervenmoen.

Medlemmer som ønsker å fremme saker til generalforsamlingen i Ringbo har i tråd med vedtektene frist til 1. april, mens det er ønskelig å få eventuelle forslag fra de valgte delegatene innen 20. april.

Valg:

På årets generalforsamling er styrets leder, to styremedlemmer og som vanlig alle varamedlemmer på valg.

Forslag til kandidater kan meldes til valgkomitéen ved Ragnhild E. Hultgren, på e-post: ra-hultg@online.no innen 20. mars.