Klare Inkasso har konsesjon som inkassoforetak gitt av Finanstilsynet, og driver inkassovirksomhet i samsvar med god inkassoskikk og regler for personvern. Klare Inkasso er en profesjonell, trygg og hensynsfull samarbeidspartner. Deres tjenester skal trygge boligselskapenes drift og den enkelte boligeiers verdier.

I de boligselskapene hvor Ringbo er forretningsfører vil Klare Inkasso assistere boligselskapet med innkreving av ubetalte felleskostnader. Styret i boligselskap ditt er orientert om denne endringen i et eget informasjonsbrev.

Selvbetjeningsportal

Har du som beboer utbetalte krav som er overført til Klare Inkasso kan du finne informasjon om disse på Min Side på www.ringbo.no.

På Min side fremkommer Mine forfalte krav hvor man kommer til innlogging på selvbetjeningsportalen til Klare Inkassso. Innloggingen skjer med BankID.

Innloggingslinken vises under annet:

I Selvbetjeningsportalen vil du finne oversikt og status over mottatte krav, og kunne foreta innbetalinger. Dersom du benytter Avtalegiro / eFaktura vil disse trekkene fortsette som tidligere. Har du opprettet DigiPost vil purringen/inkassovarselet sendes hit.

Nytt bankkontonummer

Vi gjør oppmerksom på at betaling skal gjøres til nytt bankkontonummer ved purring/inkasso. 

Feil eller spørsmål om purring/inkassobrev?

Purringen/Inkassovarselet du mottar er basert på grunnlaget Klare Inkasso får oversendt fra Ringbo. Hvis du har spørsmål vedrørende kravet, ber vi deg kontakte Klare Inkasso på tlf.75 40 36 00 eller sende e-post til kundeservice@klareinkasso.no Dette gjelder også hvis du har behov for en betalingsutsettelse eller en nedbetalingsordning. For å unngå at regningen går helt til rettslig innkreving, som f.eks. tvangssalg av bolig, anbefales det å ta kontakt med inkassobyrået så snart som mulig.