Bestemmelsen gir deg imidlertid ikke noen rett til å få en parkeringsplass, dersom du ikke har noen rett til parkering i dag.

Du må dekke kostnadene til ladepunktet og forbruk av strøm selv. Men kostnader til infrastruktur som alle i boligselskapet kan nyte godt av, for eks. økt strømkapasitet inn i boligselskapet, må alle dekke etter fordelingsnøkkelen for felleskostnadene.

Reglene innebærer at styret kun kan nekte etablering av ladepunkt dersom det foreligger en saklig grunn, og årsmøtet og generalforsamlingen kan bare i begrenset grad overprøve styrets beslutning.

Ringbo kan bistå styrene i boligselskapene med rådgivning, så har du spørsmål ta kontakt rådgiver for ditt selskap.