Ved akutte skadesaker denne uken, kontakt Gjensidige direkte på telefon 915 03100.

Ved andre hastesaker kan daglig leder Jens Veiteberg kontaktes på telefon 971 83 937.

Vi ønsker deg en god sommer!