Gode regler når du griller:

  • Grillen skal stå trygt og stødig, og med god avstand til brennbart materiale
  • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange med påsatt vann i nærheten av grillen. Dette er også viktig med tanke på personskade (brannskade).
  • Barn skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill
  • Bruk ikke flagrende eller løstsittende tøy under grilling
  • Bruk tennbriketter eller små mengder tennvæske ved opptenning av kullgrill
  • Bruk aldri tennvæske på varm grill
  • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm
  • Asken skal være kald før den tømmes på et sikkert sted. Fukt gjerne godt med vann
  • Følg råd fra lokale myndigheter/brannvesen for grilling
  • Følg boligselskapets råd for grilling.

Viktige hensyn å ta ved bruk av engangsgrill

Sørg for at den plasseres stødig på et ubrennbart underlag. Engangsgrillene blir veldig varme på undersiden, og vil kunne antenne eller skade underlaget. Ha med vann på flaske til å slukke grillen og fukte bakken før du forlater stedet. Pass på at engangsgrillen er skikkelig slukket og avkjølt med vann før du kaster den i søppelkassen.

Viktige hensyn å ta ved bruk av gassgrill

Gjør deg godt kjent med bruksanvisningen for gassgrillen. Følg instruksjonene for bruk og vedlikehold av grillen nøye, og bruk kun godkjent utstyr for gass. Sjekk med jevne mellomrom gasskoblingen og -slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Det anbefales utskifting av slange og ventil hvert 2. år. Oppbevar aldri ekstra gassflasker nær grillen. Gassflasker med bulker eller rust må ikke brukes. Er du i tvil, konferer med din lokale gassleverandør.

Ikke oppbevar propan på loft/i kjeller

Propanbeholderen til grillen må IKKE oppbevares på loft eller i kjeller. Propanflasker må stå i rom med god luftgjennomstrømning, gjerne ute på balkong/terrasse eller i boder tilknyttet disse. Propangassen er tyngre enn luft, og vil derfor kunne legge seg på gulvet i tette rom, eller sive ned fra loft. Dette kan skape en eksplosjonsartet brann ved kontakt med gnister eller glør. Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken. Flytt flasken til et sikkert sted dersom det er mulig. Fjern alle varmekilder (f.eks. stearinlys, sigaretter, stråleovner og så videre). Gå vekk fra grillen og kontakt brannvesenet.

Viktige hensyn å ta ved bruk grilling på balkong

På balkong er elektrisk grill det tryggeste alternativet. Sørg for god avstand til brennbart materiale. Hold grillen under oppsikt hele tiden mens den er varm. Pass på at røyk fra grillen ikke sjenerer naboer.

Artikkelen og bildet er hentet fra Bevar HMS