Reine Eiendom AS har utviklet et «Kompakt-HUS»-konsept med unge og enslige som målgruppe. Seks boenheter i Kuluvegen i Ål er et prøveprosjekt for å teste markedet.

Prisnivået er også et problem for mange. Spesielt for unge i etableringsfasen og enslige som ikke har behov for store hus og kostbare leiligheter.

– Unge og mange enslige møter større og større utfordringer med å skaffe seg egen bolig. Stort sett er det bare vanlige hus og leiligheter i markedet. Da blir kostnaden ofte for høy i forhold til behovet. Det er ikke alle som trenger store hus.

Kompakt-HUS konseptet skal bygges på elementfabrikken som er etablert på Nesbyen.

Boligene består av entré, 2 soverom, bad/WC og åpen stue/kjøkken-løsning. Fra gangen er det adkomst til hemsen som kan romme en grei arbeidsplass, eller plass for ett par senger.  Bruksarealet er 38m2. Til hver bolig er det egen utebod på 5m2 i felles bodbygg. Hver bolig har en utvendig parkering. Mot tillegg kan det etableres overbygd carport på disse parkeringsplassene.

Materialmessig satses det mye på bruk av tre. Dette er miljøvennlig og gir gode innerom.  Energimessig følger boligene kravet i Teknisk forskrift 17.

For prospekt og mer informasjon om boligene må du kontakte megler Martin Ruud i Nordvik på tlf. 414 08 858 eller e-post: m.ruud@nordvikbolig.no

Forkjøpsrett til Ringbos medlemmer

De seks boenhetene i Kuluvegen i Ål vil bli et Ringbo-tilknyttet borettslag. Hvis du ikke er Ringbomedlem fra før, må du melde deg inn ved kjøp av bolig.

Ringbos medlemmer har forkjøpsrett på boligene. Du kan melde uforpliktende interesse om bruk av forkjøpsrett til Ringbo innen fredag 16. juni kl. 14. Ved salgsstart mandag 19. juni vil medlemmer som har meldt interesse til Ringbo kunne velge bolig først i rekkefølge etter ansiennitet.

Ønsker du å melde uforpliktende interesse om bruk av forkjøpsrett, meldes denne til Ringbo via e-post: firmapost@ringbo.no eller pr. telefon 32 11 36 00. Det må opplyses om navn, medlemsnummer og kontaktinformasjon.