Banner Minimer

Styresekretærtjenester

Ringbo tilbyr styresekretærtjeneste til alle boligselskap vi er forretningsfører for. Styresekretærtjenesten utfører oppgaver i styrene som ligger utenfor de oppgavene vi har påtatt oss i henhold til forretningsføreravtalen. I korthet går denne tilleggstjenesten ut på at styret engasjerer Ringbo (ved en fast forvaltningsrådgiver eller annen person) som sekretær i styret.

Fordelen med en slik ordning er at styret blir avlastet for en rekke praktiske oppgaver, og at det alltid vil være en person til stede på styremøtene som har god kjennskap til drift av boligselskap og som ved behov kan utrede eventuelle spørsmål som fremkommer i forbindelse med styrets arbeid.

Aktuelle oppgaver for styresekretæren er:

  • Oppsetting av møteplan
  •  Innkalling til møter
  •  Deltagelse på styremøtene
  •  Utredning av saker som skal behandles på styremøtene
  •  Skrive referat
  •  Skrive brev for styret
  •  Oppfølging og være lagets generelle kontaktperson hos Ringbo

Hvilke oppgaver som skal omfattes av styresekretærtjenesten kan avtales individuelt.

Styresekretærtjenesten vil særlig være aktuell for de største og mellomstore lagene. I praksis ser vi imidlertid at også en del mindre lag, gjerne med mange eldre beboere, velger å kjøpe denne type tjeneste. En del boligselskap opplever at det er lettere å rekruttere beboere til tillitsverv dersom boligselskapet har en styresekretær fra Ringbo.
Tjenesten prises delvis med faste honorarer for de enkelte oppgavene, og delvis som timegodtgjørelse. Ta kontakt med boligselskapets rådgiver på telefon 32 11 36 00 eller send e-post til: firmapost@ringbo.no for ytterligere informasjon om tjenesten, eller for å få tilsendt konkret tilbud på en styresekretæravtale.