Banner Minimer

Forvaltning / regnskap

Ringbo BBL er forvalter og fører regnskap for 65 borettslag, 26 sameier samt 4 andre selskap. Vi tilbyr forretningsførsel for alle typer boligselskap, herunder borettslag, sameier. Det er ingen krav om tidligere tilknytning til Ringbo BBL for å kunne inngå avtale om forretningsførsel med oss. Med vår solide kunnskap sikrer vi kvaliteten og utfører forvaltningen av boligselskapet ditt på en trygg måte. Ringbo BBL er autorisert regnskapsførerselskap og medlem i Regnskap Norge

Forvaltningstjenester

Ringbo BBL har mange års erfaring innen boligforvaltning med regnskap, andre administrative tjenester, rådgivning og tilrettelegging for styrets arbeid. Vi besitter høy faglig kompetanse.

Vår kompetanse og kunnskap er bygget opp gjennom lang erfaring med historie helt tilbake til 1950.

                       

 

Vi kan tilby følgende tjenester

  • Etablering av nye boligselskap (vedtekter, avtaler, tinglysning, fordelingsnøkler/økonomiske forutsetninger etc.)

 

  • Rådgivningstjenester med fast konsulent og personlig oppfølging

 

  • Regnskaps- og økonomitjenester (innkreving av felleskostnader, purringer, fakturaer, etc.)

 

  • Tilgang til Portalen. Portalen er en web-basert løsning for styrene med funksjoner som fakturagodkjenning, e-post varsling, elektronisk arkiv, styrets arbeidsrom, regnskapsrapporter, oversikt forsikringsskader (hvis boligselskapet er tilknyttet BBL sin forsikringsavtale), beboeroversikt, oversikt leietakere, leilighetsoversikt, regnskapsforespørsel, standarddokumenter. Portalen gir et effektivt styrearbeid, fremtidens arbeidsform, portal til boligbyggelagets forvaltningssystem, tilgjengelig 24 timer i døgnet, inkludert hele styret, hurtig tilgang til oppdatert informasjon, samlet elektronisk arkiv for styret, få rapporter "live" - når og så ofte du vil, godkjenn faktura med et tastetrykk (også tilgjengelig på smarttelefon og pad), tilgang til arkiverte leverandørfakturaer, innkall til styremøter, oppdatert beboerliste.
                                              
  •  Organisering av generalforsamlinger/sameiermøter

 

  • Kursvirksomhet for tillitsvalgte

 

  • Informasjon om aktuelle lovbestemmelser og annet for boligselskap

 

  • Andre forvaltningstjenester som f.eks. effektuering av styrevedtak, overdragelse av leiligheter/garasjeplasser, leilighetsopplysninger til meglere/banker, meldinger/oppgaver til offentlige myndigheter, lønn til ansatte, forsikringsordninger, oppfølging av forsikringsskader.

 

Ta gjerne kontakt med oss og få et uforpliktende tilbud på forretningsførsel av ditt boligselskap!

                               

E-post: Firmapost@ringbo.no , Sentralbord: 32 11 36  00