Elstangen AS

Elstangen as er et aksjeselskap som eies av Hole kommune og Ringbo BBL med 50 % av hver. Aksjekapitalen er på kr 2.000.000,-.

Styreleder: Hedda Obstfelder

Styremedlemmer: Kristin Færden Bjella og Jens Veiteberg

Ringbo BBL er regnskapsfører for selskapet.

E-postadresse:
post@elstangen.no.