Banner Minimer

Om oss

Ringbo BBL ble stiftet som Hønefoss og Norderhov boligbyggelag den 18. desember 1950, og er i dag forretningsfører for 88 borettslag og sameier i Flå, Gol, Nes, Hole, Jevnaker og Ringerike kommune med mer enn 2300 boliger under forvaltning.

Ringbo BBL yter tjenester på to hovedområder: 

  •  Økonomi- og forvaltningsseksjonen som utfører budsjettering, regnskapsførsel og forvaltning av boligselskapenes drift.
  • Teknisk seksjon som veileder og gir råd til boligselskapene vedrørende drift og vedlikehold. Dessuten foretas planlegging og oppfølging av rehabilitering og nybygging.

 

Ringbo BBL har over 6500 andelseiere (medlemmer).

Ringbo BBL og Hole kommune eier 50 % hver av Elstangen as som er et aksjeselskap. 

Ringbo BBL er tilknyttet Norske Boligbyggelag.