Banner Minimer

Om oss

Ringbo BBL ble stiftet som Hønefoss og Norderhov boligbyggelag den 18. desember 1950, og er i dag forretningsfører for 97 borettslag og boligsameier i Flå, Gol, Nes, Hole, Jevnaker og Ringerike kommune med mer enn 2700 boliger under forvaltning.

Ringbo BBL yter tjenester på to hovedområder: 

  •  Økonomi- og forvaltningsseksjonen som utfører budsjettering, regnskapsførsel og forvaltning av boligselskapenes drift.
  • Teknisk seksjon som veileder og gir råd til boligselskapene vedrørende drift og vedlikehold. Dessuten foretas planlegging og oppfølging av rehabilitering og nybygging.

 

Ringbo BBL har over 6600 andelseiere (medlemmer).

Ringbo BBL er tilknyttet Norske Boligbyggelag.