Banner Minimer

Medlem

Medlemskap i Ringbo BBL = Andelseier i Ringbo BBL
Når du melder deg inn i Ringbo BBL kjøper du en andel i Ringbo BBL. Du blir medeier og har rettigheter som medeier i sameiet / andelslaget. Du vil kunne møte på generalforsamlingen, riktignok etter bestemte regler, og du vil kunne fremme saker som du er opptatt av på generalforsamlingen, også etter bestemte regler.

Det viktigste ved å være medlem/andelseier er dine rettigheter til å kjøpe bolig som følge av din ansiennitet i medlemskapet i Ringbo BBL. Ringbo BBL har gjennom årene stiftet 60 borettslag og det er 2036 leiligheter som derved er fordelt i disse borettslagene. Ved å følge med i våre kunngjøringer på vår hjemmeside hver uke vil du kanskje finne fram til en bolig som passer deg.

Ringbo BBL har over 6000 aktive personlige andelseiere og juridiske andelseiere som finner det lønnsomt og viktig å vedlikeholde sitt andelseierskap.

En vesentlig fordel som våre andelseiere/medlemmer har fått de senere år er økonomiske avtaler med forskjellige forretningsdrivende både lokalt og sentralt. Du vil finne linker til disse medlemsfordelene i tilknyttede sider. Vi har også gått inn i samarbeide med andre borettslag om felles ansiennitet mellom lagene, det vil si at du kan benytte ditt medlemskap i Ringbo BBL dersom du ønsker å kjøpe borettslagsbolig i ett av disse boligbyggelagene.

Ringbo BBL er andelseier i Norske Boligbyggelags Landsforbund.Tilsammen er det over 800.000 andelseiere i disse boligbyggelagene som står samlet i NBBL og derved er NBBL en slagkraftig organisasjon som kan inngå gunstige avtaler til fordel for sine andelseiere.

 

Priser

Første året betaler du kr 600,- (innmeldingsavgift kr. 300,- og årskontingent kr. 300,-).

Innmeldingsavgiften er kr. 300,- som er en engangssum.

Du vil motta andelsbevis og et upreget/blankt medlemskort (Fordelskort) pr. post. For å opptjene bonus på Ringbos medlemsavtaler må kortet aktiveres – www.fordelskortet.no/ringbo/

Juniormedlemskap betaler kun innmeldingsavgift kr. 300,-. Juniorer (fra 0 til og med 17 år) er fritatt for årskontingent.

Ved innmelding etter 1.10. betaler du ikke årskontingent inneværende år.