Banner Minimer

Samarbeidspartner
Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland bistår salg av våre andelsboliger i samarbeid med RINGBO. Vår Megler Marit Engensbakken kan treffes på Søndre Torv på tlf. 32 10 98 22/900 50 297.
  Infoland® er en formidlingskanal som gir enkel tilgang til Eiendomsregisteret EDR som gir bl.a. Informasjon fra kommuner, boligbyggelag, m.v. Facebook