Banner Minimer

  Minimer
Ringbos generalforsamling 2018

Årets generalforsamling avholdes 15. mai.

På generalforsamlingen kan valgte delegater møte og disse velges på følgende måte:

1. Ringbomedlemmer som også eier en bolig i et borettslag velger delegater på borettslagets generalforsamling.

2. Medlemmer som ikke er eiere velger sine delegater på det årlige delegatvalgsmøtet. I 2018 holdes valget tirsdag 10. april kl. 17:00 i Ringbos lokaler på Hvervenmoen.

Medlemmer som ønsker å fremme saker til generalforsamlingen i Ringbo har i tråd med vedtektene frist til 1. april, mens det er ønskelig å få eventuelle forslag fra de valgte delegatene innen 25. april.

Valg:

På årets generalforsamling er to styremedlemmer og som vanlig alle varamedlemmer på valg.

Forslag til kandidater kan meldes til valgkomitéen ved Ragnhild E. Hultgren, på e-post: ra-hultg@online.no innen 15. mars.


| | Tips en venn: Epost