Banner Minimer

  Minimer
Har du sjekket boligen din for radon?

Hvis du ikke har sjekket radon i boligen din tidligere, er tiden inne for å gjøre det nå. I følge Statens Strålevern bør radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april.

Radon er en luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen og kan sive opp og inn i boligen. Radon øker risikoen for kreft og er etter røyking den hyppigste årsaken til lungekreft i Norge. Statens strålevern anslår at rundt 300 mennesker i Norge dør hvert år som følge av lungekreft forårsaket av radongass.

Den vanligste årsaken til høye verdier av den radon i norske hjem, er at boligen ikke er tett mot bakken bygget står på. Som hovedregel bør man måle radon i alle typer boliger for å avsløre radongass.

Måles om vinteren

I følge Statens strålevern sine nettsider skal Radon måles i vinterhalvåret, fordi det er høyest verdier i denne perioden. Det er flere grunner til at radonverdien er høyere i vinterhalvåret enn om sommeren. Store temperaturforskjeller mellom ute og inne, og bruken av boligen ved at man lufter mindre og ofte stenger ventiler, spiller inn.

For å måle radonnivået i en bolig, brukes sporfilm eller digitale målere som plasseres rundt i huset. Det skal måles over en periode på minimum to måneder. Grunnen til det er at radonverdien varierer mye i løpet av døgnet og fra dag til dag. En lang måleperiode er nødvendig for å beregne riktig årsmiddelverdi.

Mange i faresonen

Ifølge Statens strålevern har rundt ti prosent av norske boliger for høye radonverdier. Det vil si at om lag 170 000 norske boliger har radonverdier over grenseverdiene som er satt.

Liten utskiftning av luft, og dårlig luftsirkulasjon i boligen, vil kunne gi forhøyede radonverdier. Hvis huset er tett, uten lufteluker og åpne vinduer, vil det oppstå et undertrykk som kan trekke luft fra grunnen inn i boligen. Spesielt om vinteren, når det er kaldt ute og varmt inne, oppstår det lett undertrykk. Er det radon i grunnen under huset, vil radongassen sive opp gjennom sprekker i grunnmuren og videre opp i huset.

Hvordan redusere radonverdiene?

Flere av tiltakene for å redusere radonverdiene er enkle å gjennomføre. I noen tilfeller, der radonnivået ikke er spesielt høyt, kan det holde å lufte mer og på riktig måte. For eksempel ved å åpne lufteluker eller ventiler i kjelleren. Da kan undertrykket som trekker gassen fra grunnen reduseres, samtidig som luftskiftet i boligen skjer raskere.

Radonkart

Statens strålevern og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utarbeidet aktsomhetskart over radonforholdene i Norge. Radonkartene er laget basert på målinger som er gjort i boliger og geologiske forhold. Kartene kan ikke benyttes til å friskmelde boligen din, men kan gi en indikasjon på hvor stor sannsynlighet det er for at din bolig har for høye radonverdier.

For mer informasjon om radon og hvordan du kan få målt radon i din bolig gå inn på http://www.nrpa.no/radon

Tekst: Lars-Johan Solheim


| | Tips en venn: Epost