Banner Minimer

  Minimer
Temakveld i ny eierseksjonslov onsdag 31. januar

Ny eierseksjonslov fra 01.01.18

Mye har skjedd på de 20 årene eierseksjonsloven har eksistert, og den tidligere loven er nå erstattet med en ny lov gjeldende fra 01.01.2018.

En ny lov vil alltid medføre endringer. Vi ønsker derfor å invitere alle sameier i Ringeriksregionen til en temakveld hvor vi går nærmere inn på hva lovens endringer betyr for styret og eierne i sameiet. For å bistå oss med dette har vi engasjert en erfaren advokat.

Temakvelden er åpen for alle, og vi håper at dere har mulighet til å sette av denne kvelden. Vi er overbevist om at det vil komme dere i styret og sameierne til gode.

Praktiske opplysninger:

Dato og tid:
Onsdag 31. januar 2018
Kl. 18:00 – 20:00 (vi byr på kaffe og kake fra kl. 17:45)

Pris:
Ringbo tilbyr kurset uten kostnad for styret i sameiet.

Sted:
Kartverksveien 17, Hvervenmoen (rett ved innkjøringen til Kartverket)

Påmelding:
Påmelding gjøres til Ringbo BBL: firmapost@ringbo.no eller på tlf. 32 11 36 00 innen 26. januar.

Vennligst opplys om boligselskapets navn, kontaktperson med e-post/ tlf. og antall deltakere (vi anbefaler deltakelse med fest mulig fra styret).

Nærmere om temakvelden og den erfarne advokaten

Den nye eierseksjonsloven vil gripe direkte inn i både sameienes og sameiernes hverdag. Derfor er det viktig at styrets medlemmer vet hva som følger av den nye loven.

I løpet av 2018 må alle styrer i sameier:

·         Sette seg inn i reglene i ny eierseksjonslov. Hva er helt nytt? Hva er justert?

·         Gjennomgå og eventuelt endre vedtektene og ordensreglene.

·         Foreta tilpasning til nye regler om handikapplasser og ladeplasser for elbil.

·         Vurdere om man skal fortsette med årsberetning.

·         Endre praksis som er i strid med den nye loven.

·         Hva er det styret bør legge mest vekt på i den nye loven?

·         Hvilke grep kan/bør/må styret ta for å tilpasse sameiet til den nye loven?

For å gi dere hjelp på veien og svar på disse spørsmålene har vi invitert advokat og juridisk direktør i Norske Boligbyggelag (NBBL) Henning Lauridsen.

                      Henning Lauridsen, juridisk direktør NBBL

Lauridsen har hatt ansvaret for NBBLs deltakelse i lovprosessen, med tett kontakt mot Kommunalkomitéen på Stortinget. Han er mye brukt som foredragsholder knyttet til den nye loven, og har også vært mye framme i media i samme forbindelse.

Velkommen til en nyttig temakveld!

Med vennlig hilsen
Ringbo BBL


| | Tips en venn: Epost